Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Vladislav Mirvald / Smysl pro krajinu

Významný představitel geometrické abstrakce Vladislav Mirvald (1921–2003) se ve foyer roudnické galerie představuje v méně obvyklé poloze. Úzký výběr prací Mirvaldovy komorní výstavy reprezentuje krajinářskou tvorbu především z let 1961–1965, jež vznikala v neobyčejně plodném období paralelně vedle experimentálních tendencí a postupného příklonu k neokonstruktivistické estetice geometrického řádu.

Vrátíme se do období, kdy spolu se svým lounským kamarádem, malířem Zdeňkem Sýkorou objížděl milovanou krajinu Českého Středohoří a své představy pak vtělil do bohaté série drobnějších formátů. Expresivní tahy štětce a výrazná, disharmonická barevnost ničím nepředpovídají až asketickou přísnost pozdějšího výrazu, jenž postupně vyústil v dokonalé konstrukce kružnic narýsovaných tenkým perem uctívaného lounského pedagoga deskriptivní geometrie. Dosud nesvázán pravidly geometrické abstrakce, oddával se přímému pozorování přírody a jejích dějů. Vznikla tak pozoruhodná kolekce bezprostředních záznamů větších celků i detailů dramatické krajiny s rozeklaným horizontem. Spolu s touto divokou – „fauvistickou“ krajinomalbou se vrátíme do doby, kdy příroda byla vnímána ještě jako odraz umělcovy duše. Malíři lounského okruhu stáli na konci této tradice. Do dění vstoupily nové modernizační tendence a příroda, která byla na konci 19. století tématem číslo jedna, na čas ustoupila do pozadí. 

Vernisáž se koná 16. 5. od 17.00 hodin a výstava bude trvat do 14. 7. 2019

Archiv aktualit