Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Více informací v PDF.

Kontaktní osoba pro případné další informace:
Mgr. Lenka Novotná, odd. kultury, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, tel. 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 12. 2020 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické pohovory.

Archiv aktualit