Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

Vyjádření Rady galerií ČR k procesu výběru generálního ředitele Národní galerie v Praze

Předsednictvo Rady galerií České republiky, z.s. doporučuje, aby Ministerstvo kultury ČR pokračovalo v započatém výběrovém řízení na místo generální ředitelky/generálního ředitele Národní galerie v Praze. Otevřené výběrové řízení s jasně definovanými požadavky považujeme za nejvhodnější způsob výběru úspěšné kandidátky/úspěšného kandidáta. Současně jsme přesvědčeni, že tento způsob výběru poskytne budoucí generální ředitelce/generálnímu řediteli dostatečně silný mandát k provedení nezbytných změn ve struktuře Národní galerie a její následné stabilizaci během její/jeho funkčního období. Současně se připojujeme ke „Stanovisku UHS k současnému výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (8. 5. 2020)“.

Rada galerií České republiky, z.s. je profesní unií českých muzeí umění – galerií, které sdružuje za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek jako nezcizitelné součásti národního kulturního dědictví.

V Praze, 15. 5. 2020

Archiv aktualit