Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO / Sv. Šebestián

Galerie výtvarného umění v Ostravě přichází od ledna 2017 s koncepcí krátkodobých výstav z vlastních sbírek, které z důvodu omezených výstavních prostor nemůže veřejnosti běžně prezentovat.

Než bude postavena nová budova Galerie výtvarného umění v Ostravě, budou se návštěvníci pravidelně setkávat s díly, která vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy jednoho díla.

Jako druhý v pořadí byl ze sbírek GVUO vybrán obraz Bartholomea Sprangera Sv. Šebestián. Dílo vybral fotograf Ivan Pinkava v přímé souvislosti se svou vlastní tvorbou. Petr Vaňous v knize Remains napsal: „Fotografické dílo Ivana Pinkavy je především kritickou referencí o stavu lidského ducha u jedince tzv. západní kultury. Autor jde po jeho kulturní podstatě, proto nabízí jistá zobecnění, ke kterým užívá jako prostředníky všeobecně srozumitelné kulturní kódy Západu. Rozkládá však jejich konvenční platnost ve prospěch možných proměn. Vytváří
sled tezí o identitě a pochybách ‚člověka Západu‘, který prochází
dějinnými zkušenostmi – krizemi, vzestupy a pády, aby se vždy
vracel k všeobecně platným pravidlům všelidské existence, jejichž
přesné pojmenování se vymyká, zdá se, našim možnostem.“

 

Při této příležitosti bude mít široká veřejnost možnost vyslechnout přednášku Ivana Pinkavy o výběru tohoto díla a nejenom o něm v ostravském Domě umění ve středu 22. března 2017 od 17 hodin.

Vstup na přednášku je zdarma.

Archiv aktualit