Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Výstava Přepisy Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

12. 11. 2015 – 17. 1. 2016
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10
Jihlava

Přepisy

Jana Babincová / Milan Guštar / Pavel Hayek / Michal Kindernay / Pavel Korbička / Pavla Nešverová / Morgan O´Hara / Jiří Suchánek / Guy Van Belle / Lucie Vítková / Pavel Zlámal

vernisáž 12. 11. 2015 v 18 hodin
Lucie Vítková + Pavel Korbička: Akustické obrazy (audiovizuální performance)

 

„Lze nakreslit obraz zvuku? Existují zvukové ekvivalenty vizuálních efektů? Jaká je důležitost grafického aspektu běžné hudební notace? Co to znamená, když vizuální umělci a kritici mluví o kresbách a malbách v hudebních termínech (hlasité barvy atd.)?“  

Cornelius Cardew, 1976

Výstava Přepisy je zaměřená na různé podoby vztahů obrazové a zvukové složky v současném umění. Vystavená díla navazují na bohatou tradici audiovizuálních korespondencí v historii umění (světelné varhany, grafická hudba, vizuální partitury atp.), vycházející ze synestetických představ vzájemného provázání vizuálních, sluchových a jiných stimulů.

Elektronická média přivedla audiovizuální interaktivitu do další roviny, najednou bylo možné přímé vzájemné ovlivňování obrazové složky zvukovou a naopak a tvorba pohyblivých obrazů se do určité míry přiblížila hudebním principům. Elektronická a konkrétní hudba změnila přístup k notovým zápisům, partitura získala svébytnou vizuální formu a stala se polem audiovizuálních experimentů. Vizuální partitury souzněly s otevřeným formátem uměleckých děl, vznikajících zejména od šedesátých let. Daleko víc než přesný návod poskytovaly inspiraci a naznačovaly přístup k hudebnímu provedení, které ale nebylo podmínkou a mohlo se odehrát pouze v mysli diváka. Dnešní tvůrci využívají přímého přepisu dat do obrazů a zvuků a pracují často v reálném čase, s využitím programů jako Pure Data, Max/Msp či Processing. Jako „partituru“ používají přírodní prostředí a různá environmentální data, která vizualizují a sonifikují, tedy překládají do obrazů a zvuků a činí je smyslově vnímatelnými.

Výstava nepředstavuje koherentní skupinu tvůrců. Cílem bylo naopak shromáždit rozmanité přístupy k tématu audiovizuálních vztahů v umění. K přepisu audiovizuální informace dochází s využitím nejrůznějších postupů a nástrojů. Zvuk či hudba je někdy východiskem a audio informace se přepisuje do vizuální formy, jindy je zvuk naopak výsledkem přepisu vizuálních dat, případně vzniká audio a vizuální složka zároveň.

 

Základ instalace Přítomný okamžik Jany Babincové tvoří hudební skladba, přepsaná do prostorové instalace. Jednotlivé zvuky a nástroje skladby jsou překódované do barev a výšky zavěšení množství tyček. Výsledkem je kinetický objekt se zcela novými akustickými vlastnostmi, nesoucí původní informaci v zašifrované formě.  

Milan Guštar pracuje s meteorologickými daty z hvězdárny v pražském Klementinu, která se zde získávají již od roku 1752 dodnes, a přepisuje je do zvukové podoby.   

Mechanické partitury Pavla Hayeka jsou malířským přepisem Manopanových pásů a Polyfonových disků, které byly určeny k přehrání hracími stroji, v podobě podélných či kruhových disků s otvory. Jeho přepis je poměrově přesný, některé otvory ve výsledných malbách však začerňuje a obrazy tím rytmizuje.  

Zvukové mapy Michala Kindernaye tvoří kresebné a audio záznamy cest městem. Prostřednictvím procházení vkresluje svou cestu do mapy, která zviditelňuje konkrétní zvukovou trasu i způsob procházení (rychlá či pomalá chůze apod.).

V instalaci Akustické obrazy Pavla Korbičky a Lucie Vítkové vzniká obraz v průběhu hudební improvizace. Vizuální stopy stříkané barvy vznikají v průběhu hry Lucie Vítkové na obarvené struny natažené podél stěny jakožto přímý záznam hudebního procesu a s ním souvisejícího pohybu.

Audiovizuální díla Pavly Nešverové Suita Animata a Yellow / Žlutá pokračují v avantgardní tradici grafické hudby, která má v jejím podání hravou a vizuálně atraktivní podobu viděného zvuku či slyšeného obrazu, ovlivněnou praxí v oblasti designu i hudebním vzděláním autorky.

Pro americkou umělkyni Morgan O’Haru není zvukový vjem primárním východiskem, naopak se ovlivnění hudbou do jisté míry vzpírá. V obouručně vytvářených kresbách z cyklu „živých přenosů“ zaznamenala pohyb rukou hudebníků na festivalu improvizační hudby Vs. Interpretation (Praha, 2014). Vystaveny budou také kresebné záznamy z papírny ve Velkých Losinách a série zachycující několik žen v průběhu jejich porodu.

Instalaci Puls 33 Jiřího Suchánka tvoří světelné kostky rozmístěné volně v prostoru a spojené se zvukem takovým způsobem, že každé ze 33 světel představuje jeden tón. Instalace funguje v reálném čase s využitím programovacího softwaru Max/Msp.

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

 

ČTVRTEK 10. 12. od 17 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy 

Diskuse s několika vystavujícími umělci a kurátorkou o grafických partiturách a kódech.

 
ČTVRTEK 17. 12. od 18 hodin

Guy Van Belle: Strop

Základem zvukové performance Strop je renesanční nástropní malba andělů v galerijní budově v Komenského ulici v Jihlavě. Audiovizuální partituru, vznikající pomocí techniky slit-scan, budou interpretovat hudebníci hrající na stejné nástroje jako zobrazení andělé.  
NEDĚLE 17. 1. od 17 hodin

Pavel Zlámal: Partitury

Brněnský hudebník Pavel Zlámal se pokusí o interpretaci Mechanických partitur Pavla Hayeka na klarinet a vrátí tak přepsanou partituru zpět do světa hudby.

pozvanka_prepisy

Archiv aktualit