Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Výzkum provenience sbírkových předmětů

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války ve spolupráci s Ministerstvem kultury pořádá v sídle Ministerstva kultury, Nostickém paláci na Maltézském náměstí 1, 118 11 Praha 1 dne 25. 5. 2017 od 11,00 hod. odborný seminář k problematice výzkumu provenience sbírkových předmětů, jehož aktualizovaný program Vám zasíláme v příloze. Seminář je určen odborným pracovníkům kulturních institucí a jejich zřizovatelům.

 

Zájemce prosíme, aby svou účast potvrdili paní Janě Jiráskové z Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války na e-mail: jana.jiraskova@cdmp.cz. Pro bližší informace lze volat na číslo: 211 152 190.

 

Seminář se koná u příležitosti výstavy „Uloupené umění“, která probíhá v termínu 2. – 25. 2017 v Nostickém paláci. Výstava přináší konkrétní pohled na činnost Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a spoliace majetku v průběhu německé okupace. Výstava má za cíl zpřístupnit toto důležité téma širší veřejnosti a ukázat, že doposud se ve státních i dalších institucích nachází nemalé množství neidentifikovaných uměleckých předmětů.

 

Výzkum_provenience-pozvánka na seminář

program semináře_25. 5. 2017 aktualizovaný

 

 

 

Archiv aktualit