Západočeská galerie v Plzni

zapadoceska-galerie_8_masné-krámy-w2

Západočeská galerie vznikla roku 1954 v rámci budování galerijní sítě na tehdejším československém území. V letech 1954-1972 byla veškerá práce Západočeské galerie spojena s budovou plzeňského muzea. V roce 1972 byla slavnostně otevřena výstavní síň Masné krámy, která je jednou z nejzajímavějších výstavních síní v Čechách. Masné krámy od roku 1392 sloužily jako středověká masná tržnice. V roce 1997 došlo ke vzniku komorní výstavní síně „13“, která umožnila další rozšíření sbírek a působnosti Západočeské galerie. V původním goticko-renesančním, klasicistně upraveném nárožním domě v Pražské 13 je umístěno i administrativní zázemí galerie, veřejná knihovna a přednáškový sál.

Obě výstavní síně e nacházejí v bezprostřední blízkosti historického náměstí s monumentální katedrálou. Konají se v nich dočasné výstavy, ale i koncerty, přednášky, literární pořady aj. Náročný výstavní program, vydavatelská činnost a kvalita sbírek ji řadí k nejvýznamnějším muzeím a galeriím v republice.

 

Zřizovatel

Plzeňský kraj

Ředitel

Mgr. Roman Musil
telefon: 377 908 522

Adresa

Západočeská galerie v Plzni – příspěvková organizace
Pražská 13
301 00 Plzeň

telefon: 377 908 511, 377 908 523
fax: 377 908 510

e-mail: info@zpc-galerie.cz
www.zpc-galerie.cz

Objekty Západočeské galerie

zapadoceska-galerie_6_Pražská 13Výstavní síň „13“

Pražská 13
301 00 Plzeň
telefon: 377 908 512

Masné krámy

Pražská 18
301 00 Plzeň
telefon: 377 908 535


Otevírací doba obou objektů ZČG
denně kromě pondělí 10-18 hodin

Sbírky

Sbírky Západočeské galerie pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Rozsáhlé samostatné celky v ucelené vývojové linii tvoří díla B. Kubišty, E. Filly, V. Špály, J. Váchala, F. Tichého, J. Čapka aj. V rámci regionu a v některých případech i v kontextu českého umění hraje důležitou úlohu soubor regionálního umění 19. a 20. století, jehož významní představitelé jsou zařazeni do jednotlivých kapitol sbírkového fondu. Těžištěm sbírky Západočeské galerie v Plzni je umění 19. až 1. třetiny 20. století. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 10 000 děl.

Archiv aktualit