Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni byla založena v roce 1954 a v současnosti patří k nejvýznamnějším galerijním institucím v ČR. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 13 000 děl.

ZČG využívá k výstavním účelům dva historické objekty v centru města – někdejší středověkou tržnici, tzv. „Masné krámy“, a původně goticko-renesanční dům č. p. 13 v Pražské ulici, tzv. výstavní síň „13“. Galerie v těchto objektech připravuje proměnné výstavy, ale i edukační a kulturní programy. Galerie dlouhodobě připravuje projekt nové budovy ZČG, na který proběhla soutěž již v roce 2009.

V roce 2012 obdržela ZČG od Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako jediná krajská galerie v ČR statut výzkumné organizace, což koresponduje s jejími odbornými aktivitami zejména na poli velkých badatelských výstavních a publikačních projektů. Za svou činnost obdržela v průběhu let řadu ocenění.

Zřizovatel

Plzeňský kraj

Ředitel

Mgr. Roman Musil
telefon: 377 908 522

Adresa

Západočeská galerie v Plzni – příspěvková organizace
Pražská 13
301 00 Plzeň

telefon: 377 908 511, 377 908 523
fax: 377 908 510

e-mail: info@zpc-galerie.cz
www.zpc-galerie.cz

Objekty Západočeské galerie

zapadoceska-galerie_6_Pražská 13Výstavní síň „13“

Pražská 13
301 00 Plzeň
telefon: 377 908 534

Masné krámy

Pražská 18
301 00 Plzeň
telefon: 377 908 535


Otevírací doba obou objektů ZČG
denně kromě pondělí 10-18 hodin

Sbírky

Sbírky Západočeské galerie pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Rozsáhlé samostatné celky v ucelené vývojové linii tvoří díla B. Kubišty, E. Filly, V. Špály, J. Váchala, F. Tichého, J. Čapka aj. V rámci regionu a v některých případech i v kontextu českého umění hraje důležitou úlohu soubor regionálního umění 19. a 20. století, jehož významní představitelé jsou zařazeni do jednotlivých kapitol sbírkového fondu. Těžištěm sbírky Západočeské galerie v Plzni je umění 19. až 1. třetiny 20. století. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 13 000 děl.

Archiv aktualit