Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ II. GRÉMIA RG ČR DNE 17. 6. 2003. V BRNĚ – UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ CENTRUM MORAVSKÉ GALERIE

V červnu 2003 se na své druhé schůzce sešlo grémium RG ČR ( poradní orgán Rady ustavený stanovami RG ČR z roku 2001), v němž jsou vedle členů komory ředitelů delegováni zástupci profesních, vědeckých a školských pracovišť oboru, zástupci státní správy a samosprávy. Grémium tentokrát zasedalo v budově Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně dne 17.6. 2003.

Jednání grémia se zúčastnili: Doc.PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Katedra dějin umění FF PU,  Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc; Ing. Kamila Hrabáková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje; Ing. Mojmír Chromý, Město Benešov; Mgr.Olga Kalčíková, radní pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje; PhDr. Jan Kříž, předseda české sekce AICA; Ing. Jan Letocha, člen rady pro kulturu Jihomoravského kraje; Mgr. Pavel Landra, Město Kutná Hora; PaeDr. Martina Matějková, zástupce hejtmana pro oblast kultury Kraje Vysočina; Jiří Rokl, člen rady pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje, Mgr. Jiří Severin, člen rady pro kulturu Zlínského kraje; Ing. Zbyněk Šorm, člen rady pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje; PhDr. Katka Tlachová, předsedkyně Českého výboru ICOM; Ing.Jaroslav Zámečník, CSc., radní resortu kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu   Libereckého kraje; ředitelé galerií – Mgr. Josef Fantura, GVU Hodonín; Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy/Klenová; PhDr. Ivo Frolec, SM Uherské Hradiště;  PhDr. Jiří Hyliš, OGV Jihlava; PhDr. Josef Chalupa; HG Nové Město na Moravě; Mgr. Jan Kapusta, GVU Náchod; PhDr. Věra Laštovková, OG Liberec; Mgr. Miroslav Lepší, GU Karlovy Vary; PhDr. Ivan Neumann, ČMVU Praha; Mgr. Hana Nováková, GVU Havlíčkův Brod; PhDr. Jana Potužáková, ZČG Plzeň; Mgr. Aleš Rezler, GFJ Kutná Hora; PhDr. Tomáš Rybička, GMU Hradec Králové; PhDr. Hana Řeháková, VČG Pardubice; PhDr. Ludvík Ševeček, KGVU Zlín; PhDr. Jan Štíbr, SČGVU Litoměřice; PhDr. Kateřina Tlachová, MG Brno; Ing. Miroslav Tajč, náměstek generálního ředitele NG v Praze; PhDr. Jiří Vaněk, MM Brna; PhDr. Jiří Vykoukal, GVU Cheb; PhDr. Pavel Zatloukal, MU Olomouc; Ak.mal. Václav Zoubek, RG Rakovník a hosté – PhDr. Dagmar Jelínková; PhDr. Jan Sekera; PhDr. Jaromír Zemina.

Program jednání byl převážně věnován problematice vztahu muzea umění (galerie) a výstavních síní (kunsthalle). V úvodu vystoupili Dr. Jaromír Zemina (dlouholetý kurátor sbírky NG a znalec umění), který konstatoval základní úkoly obou typů institucí a rozdíly mezi jejich posláním, a Dr. Jan Sekera (bývalý ředitel ČMVU Praha), který se věnoval genezi pojmu galerie v průběhu staletí (viz příloha č. 1).

V diskusi k této problematice zazněla řada odkazů na legislativní problémy – např. s převody sbírkových předmětů mezi státními a krajskými institucemi, na zatím stále špatně fungující vícezdrojové financování v kultuře i problémy okolo standardizace práce, která je předmětem novelizace zákona 122/2000 Sb.

Závěr Grémia byl věnován péči o papírové sbírkové předměty, výsledkům průzkumu současného stavu, který provedla v roce 2002 komora odborných pracovníků, a připravovanému semináři v Litomyšli. Zájemcům byl zpřístupněn i nově zrekonstruovaný depozitář fotografie Moravské galerie.

Archiv aktualit