Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Zápis ze Sněmu Rady galerií v Galerii výtvarného umění v Ostravě 2018

Archiv aktualit