Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Zbyněk Havlín,Paulina Skavová, Ivana Štenclová / Typologie triády

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

13. 9. – 22. 11. 2015

Výstava Typologie triády přináší poutavý průřez tvorbou tří            pozoruhodných osobností současné umělecké scény – výtvarníka Zbyňka Havlína (1976), malířky Ivany Štenclové (1980) a sochařky Pauliny Skavové (1976). Kromě příslušnosti k mladší umělecké generaci je pojí zejména postmoderní koncepční přístup k výtvarné práci. V žánru dnešní přehodnocené figurace se jejich vize vyprofilovaly jako veskrze svébytné. V tvůrčím rejstříku Zbyňka Havlína převládla v posledních letech malba, v níž se s jemnou citlivostí dotýká sociálních a existenciálních témat podaných s prvky nezáludného humoru. Ivana Štenclová, ve svém projevu vždy vysoce profesionální a celistvá, dokumentuje děje svého života za použití zcela originálních výtvarných forem. Paulina Skavova, úspěšně rozvíjející tradici českého figurálního sochařství, proměňuje sochy v zrcadla své vlastní reality, které více než o vnějším světě vypovídají především o jejím vnitřním já.

Kurátorka výstavy: Rea Michalová

Zbyněk Havlín, Swimming pool, 2014

Zbyněk Havlín, Swimming pool, 2014

Archiv aktualit