Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky

23. 1. – 24. 3. 2019
PRODLOUŽENO DO 30. 4. 2019

Vernisáž se uskuteční 22. 1. 2019 v 17 hodin

Výstava ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky představuje poprvé v Ostravě dílo jednoho z nejvýznamnějších českých současných umělců. Kvalita autora měřená institucionální optikou může vyplynout z výčtu zastoupení jeho děl ve světových sbírkách, například francouzského Centre Georges Pompidou, německé Meyer Riegger Gallery, amerického Muzea moderního umění (MoMA) či Andrew Kreps Gallery v New Yorku. Galerie výtvarného umění v Ostravě se nákupem dvou Mančuškových děl Veden zdmi otočil jsem se do rohu a Žena středního věku v roce 2018 zapsala do dobré společnosti těchto významných institucí.‘
Kurátorský záměr představit na výstavě pouze a jenom dvě zakoupená díla je motivován vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale i tím, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku. Z výše uvedeného vyplývá, že výstavní blok nemá ambici ukázat Jána Mančušku v jeho celistvém uměleckém rozpětí. Je pouze částečným otiskem jedné jeho tvůrčí polohy, v níž se zaobíral texty jako nástroji uměleckého sdělování.
Práce s textovými formálně-ideovými artefakty je u autora inspirována konceptuálními procesy ve výtvarném umění, které mají své kořeny v USA v 60. letech 20. století. Text jako umělecký prostředek přenosu informace je pro Mančušku ideálním nástrojem jak pracovat s obsahem bez užití výrazné spektakulární vizuality.
Ponořením se do těchto textových struktur je u diváka narušována schematičnost návyků čtení, jako je například obsahová posloupnost, linearita času, předvídatelnost děje, změna aktérů a tak podobně. Textová instalace slouží autorovi nikoliv jen jako prostý nositel obsahu, ale především jako otevřené pole rozličných mentálních variací.
Jaroslav Michna

ZISKY 2018 GVUO:
V roce 2017 zřídilo Ministerstvo kultury České republiky Akviziční fond na podporu umění mladšího padesáti let. V souladu s naší akviziční strategií jsme vybrali za rok 2018 soubor prací autorů, kteří nebyli doposud zastoupeni a představují zejména konceptuální proud v českém umění počátku tohoto milénia (Josef Bolf, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Ján Mančuška, Markéta Othová, Pavla Sceranková, Kateřina Šedá, Jan Šerých a Jiří Thýn).

Jednotlivé akvizice budou prezentovány formou samostatných nebo souborných výstav, které vytvářejí sérii nazvanou Zisky 2018 GVUO. Cílem projektu je vytvořit dostatečný prostor k prezentaci umělců a jejich díla, čímž se akvizice stává nejen ziskem pro galerijní sbírky, ale i obecně významnou událostí určenou nejširší veřejnosti. Ziskem nemateriální povahy. Doufáme, že většina z nově získaných uměleckých děl se stane součástí stálých expozic v plánované přístavbě Domu umění.                                                    Jiří Jůza

Koncepce, výběr a uspořádání výstavy: Jaroslav Michna
Konzultant: Vít Havránek
Texty: Jaroslav Michna
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda
Grafický design: Robert V. Novák & Zuzana Burgrová

Prohlídky s kurátorem se uskuteční 7. 2. a 7. 3. v 16.30h 
Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo
Zakoupeno s podporou Ministerstva kultury ČR

Doporučujeme objednávat programy s časovým předstihem zejména v případě, kdy vyžadujete konkrétní datum.
Objednávka je závazná, musí obsahovat datum a hodinu, název programu, ročník, počet žáků ve skupině, vaše jméno, název školy, telefonické spojení a e-mailovou adresu.
Pokud se vám nepodaří spojit se s námi telefonicky, pracujeme právě s dětmi a rádi vám zavoláme zpět, jakmile to bude možné.
Programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90 – 120 min.
Rezervace programu předem je nutná
Jana Sedláková                      Hedvika Dalecká
T: +420 734 437 181               T: +420 731 691 561
E: sedlakova@gvuo.cz           E: dalecka@gvuo.cz

Archiv aktualit