V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Změna ministra kultury ČR

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, jako největší reprezentant zaměstnavatelů veřejných služeb včetně oblasti kultury ČR, nesouhlasí s navrhovanou změnou na pozici ministra kultury.

Výměnu ministra kultury pár měsíců před volbami, kdy je nutné ještě dokončit zásadní úkoly, na kterých odborná veřejnost osobně s ministrem Zaorálkem i Ministerstvem kultury České republiky více než rok pracuje, vnímáme nejen jako nešťastné řešení, ale i jako hazard s naší prací a neúcta k ní.

Tato situace je o to horší, že se tak děje v době pandemie, kdy kultura je jednou z nejvíce postižených oblastí. Po dlouhých letech tápání v obsazování vedení tohoto resortu má kultura v ministru Zaorálkovi v čele politicky i manažersky zkušenou osobu, což se projevilo v posunu řešení mnoho let odkládaných témat, která je ovšem nyní třeba dokončit. Výměna ministra v této chvíli je nešťastná a kultura si ji nezaslouží. Kultura má svá specifika, pro něž potřebuje v čele svého resortního ministerstva osobu důkladně a dlouhodobě seznámenou s její problematikou.

Příchodem nového ministra, ať jím bude kdokoli, budou práce na koncepčních materiálech na půl roku pozastaveny a s ohledem na blížící se termín voleb se toto zastavení prodlouží nejméně o další půl rok, než se po volbách nový ministr se vším seznámí a bude připraven na přerušenou práci navázat. Změnou ministra tak v současné situaci připravíte speciální roční lockdown pro českou kulturu, která se již přes rok zmítá v covidové bouři. Za bouře se bez závažného důvodu kapitán lodi nemění.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Tisková zpráva zde.

Archiv aktualit