Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

Archiv aktualit