Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

ADÉLA MATASOVÁ / Mezičas

Výstava sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové sleduje autorčin zájem o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných procesů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava v širokém záběru od začátku sedmdesátých let minulého století až po současnost představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, procesuální instalace reagující na specifickou kvalitu výstavního prostoru, kinetické projekty spoluurčované řádem mechanických či digitálních soustav a v neposlední řadě také videa, která vyjadřují její interes o hybnost systémů ve formě podmanivých dynamických technických obrazů. 

Komentovaná prohlídka s autorkou se uskuteční 28. června 2022 v 17 h, rezervace předem nutná ZDE.
Komentovaná prohlídka s kurátorem se uskuteční 1. září 2022 v 17 h, rezervace předem nutná ZDE.

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Archiv aktualit