Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt

  1. 5. – 26. 9. 2021

kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská 22, Litoměřice

Výstava Zjevení přírody je multimediální, převážně výtvarný projekt Andere Seite studia – dvojice litoměřických tvůrců Radka a Zdeňka Květoňových. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ji umístila do hlavní lodi odsvěceného barokního kostela Zvěstování Panny Marie, a její součástí se tak stalo také blízké a vzdálené okolí budovy, rozmanitě rezonující uvnitř chrámového prostoru.

První a základní rozměr výstavy Zjevení přírody spočívá ve zdůraznění vztahu vnitřního prostoru kostela k jeho širšímu okolí. Výstava zvýrazňuje přirozené atmosférické dění, které rutinní, prakticky zaměřené pozornosti zpravidla uniká. Andere Seite studio rozvíjí jeden ze svých hlavních tvůrčích postupů. Stejně jako u svých předchozích projektů, noří se autorská dvojice do zkoumaného místa, splývá s jeho rytmem a následně systematicky dotváří již probíhající procesy, aniž by ztratily vztah ke svému původnímu prostředí.

Jemným zdůrazněním některých rysů vnímatelného, ale zřídka vnímaného každodenního okolí odhaluje Zjevení přírody návštěvníkově pozornosti překvapivý přesah. Andere Seite studio pomocí zvuku, světla a stínu prozkoumává možnosti, které se otevírají díky vyprázdnění původního sakrálního účelu stavby.

Druhý rozměr výstavy tvoří soubor tzv. heliofytogravur, zvláštních hybridních, dílem organicky vzniklých, dílem uměle vytvořených obrazů, v nichž Andere Seite studio mění mechanické chápání fotografie obratem k živosti. Tyto fotografické obrazy zjevují skrze citlivou vrstvu fotografického materiálu fyzikální a chemické procesy, které se odehrávají v jejím tenkém povrchu při kontaktu s rostlinami a houbami, a tím odkrývají přehlíženou, byť všudypřítomnou dialektiku lidského a přírodního působení. Vznášejí se uvnitř kostela či jakoby vyrůstají z jeho zdí, které jsou samy dokladem téhož.

Vnímání hloubky místa a náhlé odhalení přehlížených vrstev skutečnosti jsou ústředními tématy i třetího rozměru výstavy Zjevení přírody. Andere Seite studio se dlouhodobě pokouší o uchopení neurčitých, přesto působivých kvalit lesa. Propojení městského kostela a zvukových a fotografických záznamů lesního prostředí umožňuje zachytit tuto unikavou povahu lesa i města.

Společné působení těchto tří rozměrů pak může vést k momentálnímu uvědomění si existence světa skrývajícího se za naší každodenní, zdánlivě samozřejmou a rutinně prožívanou skutečností.

Výstavu doprovází tvorba umělců sdružených v ASSociaci Kubinstadt prezentovaná formou Salonu na kruchtě a na emporách kostela. Výstavy se za toto umělecké sdružení s výběrem svých děl účastní Martina Košařová, Ron Meertz, Jan Šalda, Petr Hrůza, Marek Rubec a Josef Matějka (Dřevmuž). Jím instalované torzo libotenické borovice, která po staletí stála u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v nedalekých Libotenicích, významně posiluje základní rys výstavy: na jedné straně spojení s místem a na straně druhé přesah daného místa do zapomenutých prostorů a časů.

Otevřeno denně 10:00-18:00.

Vstupné: plné 25 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 50 Kč.

K výstavám vychází katalog.

Archiv aktualit