Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Dva břehy řeky Léthé / Charonovo poselství

Galerie Klatovy / Klenová – sýpka Klenová

18. 6. – 6. 8. 2017

Souborná výstava výtvarníků umělecké skupiny P 89 DVA BŘEHY ŘEKY LÉTHÉ – CHÁRONOVO POSELSTVÍ je postavena v prostorách klenovské Sýpky. Jedná se o ojedinělou retrospektivní prezentaci děl skupiny plzeňských umělců, jež ovlivňovala a ovlivňuje umělecký výtvarný život západočeské metropole i celého regionu. Expozice je koncipována ohleduplně se zaměřením na úctu k zakladatelům, poselství existence, vzájemné ovlivňování a předávání umělecké invence i otevírání se novým podnětům po dobu jednoho čtvrtstoletí.
Výstava je koncipována do tří okruhů. Prvním předvojem je dílo zakladatelů –  Karel Frauknecht, Jiří Patera, Miroslav Tázler. Druhou množinu tvoří autoři  Jindřich Bílek , Alena Burešová, Ladislav Fládr, Miloš Franče, Milan Vendi Hůrka, Bronislav Losenický, Bohumil Sedláček  a Zdeněk Živný, již odpluvší jako Cháronova posádka.  A třetím vojem je skupina pokračovatelů současníků –   Renata Drahotová, Milan Ďuriš, Petr Kutek, Milena Kutková, Květa Monhartová, Jaromír Nedorost, Miroslava Nová, Naděžda Potůčková, Jiří Rataj, Dana Raunerová, Jan Souček, Miroslav Tázler jr., Helena Vendová. Vizuální kolekce děl je iluminována básněmi Josefa Hrubého.
Ohlédnutí za historií umělecké výtvarné skupiny P 89 ve výstavním prostoru klenovské Sýpky přináší nostalgickou vzpomínku na dobrodružná léta jejího zrodu i pokračování ve šlépějích předchůdců okořeněné obklopujícím jsoucnem a novou inspiraci stávajícím světem.

Kurátorka výstavy: Helena Fenclová

Pohled do výstavy

Archiv aktualit