Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

EDUARD OVČÁČEK / EDAS: Znaky – 1968 – Groteska

Vernisáž se uskuteční 28. 3. v 17 hodin. 

Eduard Ovčáček (1933–2022) podstatnou část svého života spojil s Ostravou a výrazně se zapsal do poválečných dějin nejen Ostravska. Zejména tvůrčí hodnota jeho díla z něj učinila skutečnou součást městských, regionálních, československých i evropských dějin. Stal se ústřední postavou, která propojila umění druhé poloviny 20. století se současným uměním.
Eduard Ovčáček je typ osobnosti, které stav věcí nedává spát. Jeho důležitost spatřujeme nejen v konkrétních výsledcích, ale také v příkladu, že lze aktivně žít i s čistým svědomím. Za všech okolností se snažil o pozitivní změnu. V českém kontextu se jako jeden z prvních začal zabývat lettrismem. Tuto oblast nejhlouběji probádal, a dosáhl tak nejpozoruhodnějších výsledků v širokém středoevropském kontextu.
Výstava je koncipována jako pocta a poděkování umělci, jehož dílo, občanské postoje a pedagogická činnost byly a stále jsou nepřehlédnutelné. GVUO proto věnuje Eduardu Ovčáčkovi celý Dům umění a uspořádá současně, respektive paralelně, hned tři jeho výstavy se třemi kurátory, kteří se dlouhodobě věnují jeho tvorbě. 
Jiří Jůza

EDUARD OVČÁČEK / EDAS: Znaky – 1968 – Groteska

29. 3. – 21. 5. 2023

Kurátoři: Berenika Ovčáčková, Jiří Machalický, Jiří Jůza
Texty: Jiří Jůza, Jiří Machalický
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Vzdělávací programy:  Jana Sedláková, Zuzana Grulichová

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Archiv aktualit