Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Zřizovatel:

Ústecký kraj

Ředitelka:

MgA. Kateřina Melenová

tel.: +420 776 663 394
email: reditel@gbr.cz

Adresa:

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH p.o.

galerie moderního umění

Pivovarská 34

440 01 Louny

IČO 00360724

tel: 415 652 634, 778 728 992

email: gbr@gbr.cz

www.gbr.cz

Galerie Benedikta Rejta se zrodila v šedesátých letech z výjimečného kulturního kvasu, jenž město Louny vynesl mezi ohniska české kultury. Stalo se tak díky nadšení a tvorbě silných uměleckých osobností. Řízením osudu se zde potkali Jan Sekera, Josef Šimůnek a mnozí další –⁠ v březnu 1966 vznikla autonomní galerie specializovaná na soudobé umění. Dostala jméno dle architekta Benedikta Rejta (1454–1536), v jehož tvorbě se snoubí principy gotického dekorativního naturalismu se striktní geometrií přísných renesančních konstrukcí. Počátky sbírkového fondu jsou spjaty se vznikem galerie. Její zakladatel Jan Sekera se prozíravě zaměřil na nové tendence v českém i světovém umění, především na neokonstruktivismus. Významnou část sbírky pak představuje také malba lounských malířů, především trojice Zdeňka Sýkory, Vladislava Mirvalda a Kamila Linharta. Vedle jejich ikonických neokonstruktivních děl se zde nachází také méně známé krajinomalby, symbolicky výchozí bod tvorby všech tří autorů. 

Galerie Benedikta Rejta sídlí v budově bývalého pivovaru, jejíž rekonstrukce z 90. let podle plánů architekta Emila Přikryla byla nominována na Evropskou cenu za architekturu – Mies van der Rohe Award. Samy interiéry dodnes ohromují odborníky i laiky jako svébytné umělecké dílo. Sbírka je známá především pro neokonstruktivistický fond, ale významné zastoupení tvoří i díla blízká Nové citlivosti, zastoupeni jsou autoři nové figurace, lyrické i expresivní abstrakce, české grotesky a dalších směrů. Nacházejí se zde díla autorů české moderny, výjimečně silné jsou svitky Písní a tušové krajiny Českého středohoří Emila Filly, představující umělcovu závěrečnou tvůrčí etapu. Významnou část sbírky tvoří díla lounské trojice Zdeňka Sýkory, Vladislava Mirvalda a Kamila Linharta. Současná sbírkotvorná a výstavní činnost se nadále zaměřuje na aktuální umění se zřetelem nejen na konstruktivní tendence, ale i na další abstraktní projevy, environment a land art a vůbec na „přítomné“ umění s vírou v jeho přesah a iniciační a úzdravný potenciál.

Archiv aktualit