Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Registr sbírek výtvarného umění