Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

IVAN NEUMANN OCENĚN ZA VEDENÍ ČESKÉHO MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

Po čtrnácti létech se podařilo úspěšně završit snahu o morální satisfakci pro bývalého ředitele Českého muzea výtvarných umění (ČMVU) pana PhDr. Ivana Neumanna. Útok nechvalně známého středočeského hejtmana Davida Ratha na jeho osobu i celé muzeum (2008) k nejsilnějším kauzám novodobé české muzejní historie. Je podrobně zdokumentován v periodiku „Muzeum umění a společnost“ z roku 2009 a návazně v dokumentech Televize Artyčok (GASK 1, GASK 2) umístěných na webu Akademie výtvarných umění v Praze.

               V situaci smutné bezmoci vůči svévolnému politikovi udělila tehdy Rada galerií Ivanu Neumannovi mimořádné uznání za práci vykonanou při rozvoji muzea a rekonstrukci jezuitské koleje v Kutné Hoře, kde měly být pro ČMVU vytvořeny depozitáře, stálé expozice a výstavní prostory. Dokud nedošlo k uvěznění Davida Ratha, nebylo reálné jeho kroky účelně kritizovat. Poté však začalo v české výtvarné obci narůstat přesvědčení, že nejde jen o potrestání viníka, ale také satisfakci pro poškozeného. Základem satisfakce musí být vždy omluva a veřejné poděkování za dobře vykonanou práci.

IVAN NEUMANN OCENĚN ZA VEDENÍ ČESKÉHO MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ (třetí zleva)

Mimořádně oceněný PhDr. Ivan Neumann třetí zleva.

               V roce 2020 předložila skupina ředitelů muzeí umění a dalších osobností vedení Středočeského kraje návrh, ve kterém doporučila, aby se Kraj poškozenému dr. Neumannovi omluvil a současně ocenil jím vykonanou práci. U reprezentantů politiky ANO a ČSSD se však nesetkali s pochopením. Předložili proto návrh ministerstvu kultury, které pravidelně oceňuje výrazné osobnosti oboru, mj. také např. také neprávem poškozeného ředitele galerie v Mostě. Podnět byl posouzen jako oprávněný a ministr Zaorálek následně předal dr. Neumannovi ocenění za přínos české kultuře. Je důležité, že na slavnosti veřejně zazněla i vzpomínka na svévoli hejtmana Ratha.

Po krajských volbách byl návrh znovu předložen vedení Středočechů, aby bylo dosaženo nápravy přímo tam, kde problémy vznikly. Nová hejtmanka paní Petra Pecková se rozhodla při příležitosti udělování svých tradičních cen ocenit dr. Neumanna podle doporučení navrhovatelů navíc cenou mimořádnou. Důležité bylo, že při slavnosti zmínila neoprávněné poškození bývalého ředitele ČMVU hejtmanem a současně vyzdvihla kvalitu jeho práce včetně té, kterou vykonal při náročné rekonstrukci jezuitské koleje. Slavnostní předávání proběhlo v březnu 2022 přímo v kutnohorské jezuitské koleji, jejíž interiéry mohli všichni přítomní na místě ocenit. Výtvarná veřejnost však nebyla o slavnosti dostatečně informována, proto přispíváme k lepší medializaci i touto zprávou.

Archiv aktualit