Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Laboratoř muzejního vizuálna!

Drahé kolegyně, drazí kolegové,

srdečně zveme do Laboratoře muzejního vizuálna! Celodenní setkání pro grafiky, výtvarníky, architekty a všechny další zájemce o muzejní výstavnictví proběhne již 6. 12. ve Vile Löw-Beer v Brně.

Na co se můžete těšit? 

Dopoledne nás čekají úvodní příspěvky od předních odborníku, promluví:

Michal Medek (ÚIMID)

Táňa Šedová (Moravská galerie – Artotéka, CENS)

Magdalena Kreis (freelancer, PL)

Tomáš Drobný (MCMP)

Po společném obědě a prohlídce nové stálé expozice nás bude čekat kulatý stůl navazující na témata otevřená dopoledne. 

Akce je zdarma, ale její kapacita je omezená. 

Přihlášky můžete podávat do 30. 11. zde: https://forms.gle/4hvxHZiuaD275aen8

Bližší časový harmonogram naleznete tady: https://www.vilalowbeer.cz/cz/component/jevents/detailudalosti/160/-/laborator-muzejniho-vizualna?Itemid=1

pozvánka zde

Archiv aktualit