Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Ministerstvo kultury ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele instituce MUSEum+, státní příspěvkové organizace

Základní informace pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR: Zřizovací listina MUSEum+, tisková zpráva

Kontaktní osoba:  Mgr. Hana Vondráčková, tel.: +420 257 085 457, e-mail: Hana.Vondrackova@mkcr.cz

V rámci výběrového řízení bude uspořádáno rovněž Assessment Centrum.

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do 14. 5. 2021 (včetně) na adresu: Ministerstvo kultury České republiky, Samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1,  118 11 Praha 1 v obálce označené ŘM+ – KONKURZ – NEOTEVÍRAT.

VÍCE ZDE.

Archiv aktualit