Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

O Radě galerií ČR

Rada galerií České republiky je profesní unií českých muzeí umění – galerií, které sdružuje za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek jako nezcizitelné součásti národního kulturního dědictví.

V součinnosti s orgány samosprávy a státní správy zároveň usiluje o to, aby česká muzea umění – galerie, v jejich nenahraditelném postavení správců těchto uměleckých sbírek, měla ke své práci a existenci optimální podmínky.

The Galleries Council of Czech Republic is a professional union of Czech art museums and galleries who work together in order to co-ordinate their activities in the creation, administration, protection and the making public of art collections as an inalienable part of the national cultural heritage.

In co-operation with local and state government bodies, the association also works at ensuring that Czech art museums have optimal conditions for their work and existence in their irreplaceable role as administrators of these artistic collections

Archiv aktualit