Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

RADA GALERIÍ MÁ OSOBNOST PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE

RADA GALERIÍ MÁ OSOBNOST PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE

Rada galerií má osobnost protikomunistického odboje

Anna Fassatiová v Galerii F (80. léta) na fotografii Bohdana Holomíčka.

Je jich v České republice jen něco přes dva tisíce. Jde o lidi, kteří našli přesvědčení a odvahu vzepřít se čtyřicetiletému totalitnímu režimu. Neměli šanci jej zvrátit, ale dávali všem ostatním najevo, že pravda je jinde, než hlásala totalitní média a svým zištným životem jim pohodlně přitakávaly davy vypočítavých kolaborantů. Demokratický stát se tyto odvážné občany rozhodl po roce 2011 ocenit udělením oficiálního uznání. I výtvarné umění má několik osobností boje proti komunismu, např. Jiřího Sozanského nebo Milana Knížáka. Ocenění si zasloužili i pracovníci galerií vystavujících tvorbu nepřátelskou totalitnímu režimu. Které to byly určovala svou pozorností Státní bezpečnost. Na Slovensku například známá Galéria F v Banské Bystrici, zaměřená na fotografii a grafický design.

               Osobnost, kterou nyní Ministerstvo obrany ČR přiřadilo nově k seznamu oceněných odpůrců komunismu, je Anna Fassatiová, spoluzakladatelka této galerie. Tato instituce fungující v 80. létech 20. století mimo státní kulturní struktury se zaměřovala také na společenskokritickou činnost formou výstav kritické tvorby, sympozií neoficiálních umělců nebo vydáváním neoficiálních tiskovin patřících do oblasti samizdatu. Jedním z příkladů byla prezentace protistátních fotografií Jindřicha Štreita, který za ně byl následně uvězněn, a jehož po propuštění Galerie F opět pozvala na tvůrčí sympozium, aby vyprávěl o svých zkušenostech. Nebylo divu, že se instituce dostala pod dozor Státní bezpečnosti, která se pak zajistila likvidaci její svobodné činnosti.

               Anna Fassatiová se po sametové revoluci podílela na založení benešovského Muzea umění a designu, v jehož vedení pak čtvrtstoletí úspěšně působila. Uvědomila si, že by ve své činnosti měla pokračovat i v demokracii, neboť zištné styky s komunisty u mnoha lidí nerušeně pokračovaly. Připravovala přednášky, besedy i tematické výstavy, které dráždily místní levicové politiky natolik, že pak v rámci tzv. benešovského puče s chutí podpořili svévolnou politickou likvidaci zakladatelů i kvalitního programu muzea.

               Politické útoky na kulturní instituce u nás bohužel nejsou výjimkou. V posledním období se ale naštěstí množí situace, kdy se poškozeným dostane veřejné omluvy nebo jiné satisfakce. Ocenění Anny Fassatiové medailí účastníka odboje odporu proti komunismu lze za takové vyrovnání uvažovat.

Lukáš Málek

Archiv aktualit