Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

UČITEL A ŽÁK

16. 11. 2022 — 12. 02.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Název výstavy koresponduje s názvem jednoho z výstavních cyklů roudnické galerie, který zavedla Alena Potůčková již v roce 2008. V rámci volného cyklu Učitel a žák se uskutečnila řada výstav, konfrontujících práci významné osobnosti z oblasti výtvarného umění, spolu s jedním ze svých žáků. Nyní je však tento vztah přenesen do zcela jiné roviny.

Cílem je zde poukázat na vědomé navazování na konkrétní vzory, na silné zdroje inspirace, na přiznané přejímání myšlenek, ale i deklarace obdivu k výjimečným osobnostem nebo jedinečným dílům. Vizuální umění, jež tyto principy dokládá, je pouze dílčí ukázkou obdobných vazeb napříč celou společností. Implicitním poselstvím celé výstavy je vyjádření úcty a vděku našim vzorům a učitelům v širokém slova smyslu.

Výstava je věnována památce dvou významných osobností, které v porevolučním období stály v čele roudnické galerie a jenž nás v nedávné době opustily – Aleně Potůčkové (1953 – 2018) a Miroslavě Hlaváčkové (1942 – 2020).

Archiv aktualit