Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

UMĚLCI PRO OBNOVU DOMOVŮ PO TORNÁDU

Galerie výtvarného umění v Hodoníně pořádá ve spolupráci s aukční síní Etcetera AuctionsLivebid.cz charitativní aukci nazvanou OBNOVA! na pomoc obětem postižených tornádem 24/6/2021. Internetová aukce proběhne 25/7/2121 od 18.30 na portálu LiveBid, díla budou dopředu zveřejněna.

Nápad na uspořádání charitativní aukce vzešel od samotných umělců, kteří spontánně kontaktovali hodonínskou galerii. Aukční dům Etcetera byl následně přizván jako strategický partner. Během velmi krátkého časového intervalu se nakonec podařilo nasbírat díla mnoha renomovaných tvůrců. Díky tomu bude v aukci draženo více než 80 děl etablovaných umělců. Všechna díla budou bez ohledu na svoji skutečnou cenu začínat na vyvolávací ceně 1 Kč.

AUKCE OBNOVA NA LIVEBID.CZ

Archiv aktualit